Faq

Za realizaciju e-aukcije, u pravilu, je potrebno od 10 minuta do maksimalno 1 sata.

Na e-aukcije uvijek pobjeđuje dobavljač sa najnižom cijenom, što ne znači da će Naručilac nabavke sigurno potpisati ugovor sa tim dobavljačem.

Prije održavanja e-aukcije se definišu svi neophodni uslovi za realizaciju nabavke, tako da se u procesu odvijanja e-aukcije definiše samo najniža cijena nabavke koja definiše najboljeg ponuđača.

Nakon svake e-aukcije šaljemo naručiocu o ponuđačima izvještaje o njezinom tijeku, i to detaljni protokol tijeka e-aukcije sa točnim zapisom svakog koraka promjene i protokol o komunikaciji unutar e-Aukcije. 

Valutu e-aukcije određuje uvijek naručilac nabavke kada definiše uslove nabavke.

U okvirima e-Aukcije nije moguće dati pojedinim dobavljačima prednost u odnosu na druge.

Dobavljač prije početka e-aukcije mora provjeriti svoju konekciju na internet i biti siguran da će ona trajati dok traje i e-aukcije. Platforma Nabavke.ba ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se desi da dobavljač nije mogao da pošalje svoju ponudu u toku e-aukcije. 

loading ...