Cjenovnik

Cijene su bez PDV-a.

Test verzija

Besplatno

 • Organizovanje 1 nabavki
 • Slanje 1 ponuda
 • Organizovanje 1 analize ponuda
 • Organizovanje 1 e-aukcije
 • Notifikacije o nabavkama za odobrene kategorije
 • Notifikacije o pristiglim ponudama
 • 30 dana trajanja test verzije
Odaberi paket

Silver verzija

480,00KM/Godina

 • Organizovanje 15 nabavki
 • Slanje 15 ponuda
 • Organizovanje 15 analize ponuda
 • Organizovanje 15 e-aukcije
 • Notifikacije o nabavkama za odobrene kategorije
 • Notifikacije o pristiglim ponudama
 • Besplatnu tehničku pomoć pri organizovanju nabavki
Odaberi paket

Gold verzija

600,00KM/Godina

 • Organizovanje 30 nabavki
 • Slanje 30 ponuda
 • Organizovanje 30 analize ponuda
 • Organizovanje 30 e-aukcije
 • Notifikacije o nabavkama za odobrene kategorije
 • Notifikacije o pristiglim ponudama
 • Besplatnu tehničku pomoć pri organizovanju nabavki
Odaberi paket

Platina verzija

1.500,00KM/Godina

 • Organizovanje neograničenog broja nabavki
 • Slanje neograničenog broja ponuda
 • Organizovanje neograničenog broja analize ponude
 • Organizovanje neograničenog broja e-aukcije
 • Notifikacije o nabavkama za odobrene kategorije
 • Notifikacije o pristiglim ponudama
 • Besplatnu tehničku pomoć pri organizovanju nabavki
Odaberi paket
loading ...